Vi följer Svenska Riksidrottsförbundets riktlinjer vad gäller GDPR och personuppifter.

Vill du veta vilka uppgifter som kan finnas om dig (Oftast bara adress och kontaktuppgifter)

så kontakta Micke Jansson.

Hitta kontaktuppgifter under kontakt.

Klicka på denna länka för att läsa RF´s

 

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter

 

GDPR